Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, Krajowy Rejestr Długów - jedno z trzech biur informacji gospodarczej działających w Polsce - określił stan przeterminowanych długów firm w swojej bazie na kwotę niemal 7,1 mld zł pod koniec ubiegłego roku.

Największy problem zatorów dotyczy branży budowlanej - terminy płatności są tu najbardziej rozciągnięte. Średnie opóźnienie płatności na rzecz dostawców materiałów budowlanych wynosi od sześciu do ośmiu tygodni, a na bieżąco regulowane jest średnio jedynie 60% wartości zobowiązań. Według danych zgromadzonych przez Dun & Bradstreet na koniec 2009 r. ponad 4,2 tys. firm nie wywiązywało się ze swoich zobowiązań wobec przedsiębiorstw budowlanych, z tego aż 94% to firmy z sektora MSP.