Wielu potencjalnych nabywców odkłada decyzję kupna, czekając na jakieś zmiany cenowe, gdyż zwyczajnie nie stać ich na taki zakup. Dlatego też, mimo pozornego deficytu na rynku mieszkaniowym, znaczna ich część nie może znaleźć nabywców. Biura pośredniczące w kupnie-sprzedaży nieruchomości obserwują też znaczny spadek zainteresowania oglądaniem mieszkań.

Jak wynika z raportu firm Gfk Polonia i Nowy Adres, na który powołuje się TVN CNBC Biznes, aż 20% osób zainteresowanych zrezygnowało z zakupu mieszkania w 2009 r. Bezpośrednim powodem rezygnacji była zbyt wygórowana cena lokali. Dodatkową przyczyną rezygnacji były zbyt wysoko oprocentowane kredyty bankowe przy równoczesnym wyliczaniu przez banki zbyt niskiej zdolności kredytowej.