Na  Mazowszu . jak wynika z danych GUS w ostatnim kwartale ub. r. w tym regionie oddano do użytku 10,2 tys. mieszkań, co stanowiło prawie 23% wszystkich mieszkań oddanych w Polsce. W IV kwartale rozpoczęto budowę 8,4 tys. mieszkań, co stanowiło ponad jedną czwartą wszystkich inwestycji mieszkaniowych w kraju.  Na drugim miejscu, z udziałem od 9,7% do 11,1% zależnie od kategorii, znalazło się województwo małopolskie. To jedno z dwóch województw, obok zachodniopomorskiego, które w ostatnim kwartale ub. r. odnotowało wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku.

Miastem o najbardziej rozwiniętym rynku jest oczywiście Warszawa, gdzie w ostatnim kwartale ub. r. oddano do użytku 5,4 tys. mieszkań. W Krakowie ich liczba wyniosła 2,9 tys. W sumie na Warszawę, Kraków i Poznań przypada ponad jedna piąta całego rynku w Polsce.