Informujemy iż, zgodnie z zawartą w dniu 4 maja 2009r. umową Generalny Wykonawca składa Narodowemu Centrum Sportu comiesięczne oświadczenia o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawców. Jednocześnie oświadczamy iż, Narodowe Centrum Sportu reprezentujące Skarb Państwa na bieżąco reguluje swoje zobowiązania wobec Generalnego Wykonawcy.
Mając na uwadze dobro realizowanego projektu jakim jest budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, Generalny Wykonawca podjął się mediacji w sporze pomiędzy firmą PBM Konstrukcje WG a firmą Handlomax Sp. z o.o.