Wedle danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny 21 stycznia br., we wszystkich działach budownictwa w grudniu ub. r. odnotowano wzrost zrealizowanych robót budowlanych, zarówno w stosunku do grudnia 2012 r., jak i do listopada ub. roku.

W komunikacie czytamy: W stosunku do grudnia 2012 r. wzrost ten wyniósł: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 11,2%, w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 3,7%, a w specjalizujących się we wznoszeniu budynków o 1,0%.

W porównaniu do listopada ub. roku wzrost zanotowały jednostki specjalizujące się w robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 37,7%), przedsiębiorstwa wykonujące specjalistyczne roboty budowlane (18,8%) i firmy realizujące głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (o 7,4%). Sama produkcja budowlano-montażowa była w 2013 r. niższa o 12% w porównaniu do roku poprzedniego.