Jak podaje spółka w komunikacie, decyzja dot. analizy wynika z niepewności związanej z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na czwarty okres rozliczeniowy (NAP4), który ma zostać uzgodniony w połowie tego roku.

Gdyby okazało się, że remont jest uzasadniony ekonomicznie, przygotowania do jego przeprowadzenia powinny już ruszyć. Jednak o tym, jakie zasady będą obowiązywać w tzw. czwartym okresie rozliczeniowym na lata 2021–2030, Komisja Europejska zdecyduje dopiero w połowie roku. 

Decyzje Komisji Europejskiej zagrażają hutnictwu

ArcelorMittal podkreśla, że obecna propozycja Komisji Europejskiej (KE) w sprawie EU ETS zagraża konkurencyjności hutnictwa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W związku z nierealnym benchmarkiem (punktem odniesienia) dotyczącym poziomu emisji dla branży hutniczej, który jest nieosiągalny nawet dla najbardziej efektywnych zakładów, braki uprawnień do emisji CO2 będą dotkliwe. Przemysł hutniczy to jedyny sektor, dla którego benchmark nie odzwierciedla aktualnych wyników najlepszych zakładów. Dodatkowo, przewidywana cena uprawnień do emisji za tonę CO2 w nowym okresie może osiągnąć 30 EUR. To przyczyni się do zwiększenia kosztów produkcji, gdyż wyprodukowanie jednej tony stali płynnej wiąże się z emisją około dwóch ton CO2.

ArcelorMittal Poland zainwestował w Polsce 6 mld zł

Od początku działalności w Polsce koncern wydał 6 mld zł na inwestycje. Jak twierdzi jego prezes, Sanjay Samaddar, od tej pory polskie hutnictwo przeszło poważną zmianę, poprawiła się wydajność i konkurencyjność, powstały nowe instalacje, wyremontowano wielki piec w krakowskiej hucie. Jeśli zapadnie decyzja o remoncie pieca w Dąbrowie górniczej, prace powinny zostać przeprowadzone w przyszłym roku, ale przygotowania muszą być zrobione już teraz. 

Sanjay Samaddar podkreśla, że jeśli KE przyjmie niekorzystne dla branży hutniczej założenia i konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów tylko przez producentów z Europy, przegrają oni w rywalizacji z hutami z innych regionów świata. Jeśli nowa propozycja ETS zostanie zaakceptowana w obecnej formie, a mamy naprawdę nadzieję, że tak się nie stanie, to wstępne kalkulacje, których dokonaliśmy, pokazują, że praca dwóch wielkich pieców w Dąbrowie Górniczej może być po prostu nieopłacalna – mówi Samaddar.

Wielki piec

Tzw. wielki piec jest instalacją służącą do przerobu rudy żelaza w obecności koksu (jako paliwa) na surówkę żelaza. Z kolei z surówki i złomu w stalowni produkowana jest stal.

Od roku 2004 ArcelorMittal Poland zainwestował w Polsce ponad 6 mld zł. Firma dysponuje m.in. najnowocześniejszą walcownią blach w Europie (zlokalizowaną w Krakowie). Z kolei należąca do niej huta w Dąbrowie Górniczej jako jedna z nielicznych na świecie jest zdolna do produkcji 120-metrowych szyn.