Łączna wartość inwestycji związanych z organizacją Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie wyniesie blisko 38 mld €, z czego około 60% pochłoną przedsięwzięcia realizowane w Polsce. Aż jedną trzecią łącznej wartości przygotowań stanowić będą inwestycje na polskich drogach – wyniosą one dwukrotnie więcej niż analogiczne projekty na Ukrainie.

Zgodnie z najnowszymi raportami budowlanymi firmy badawczej PMR „Euro 2012 w Polsce – Planowane inwestycje budowlane” oraz „Euro 2012 na Ukrainie – Planowane inwestycje budowlane”, wartość inwestycji budowlanych w infrastrukturę sportową, hotelową i transportową (drogową, kolejową oraz lotniczą) związanych z organizacją Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie osiągnie poziom blisko 38 mld €.

W Polsce na inwestycje drogowe służące organizacji mistrzostw przeznaczone może zostać nawet 12 mld €. Poza budową odcinków autostrad A2 (odcinek zachodni) i A4 (odcinek wschodni), pozostała jeszcze do zbudowania niemal cała autostrada A1, a także sieć dróg ekspresowych, z których największe znaczenie będzie miała droga S5 łącząca Wrocław, Poznań oraz Gdańsk. Dodatkowo, sporą część inwestycji stanowić będą także projekty drogowe w miastach organizujących mistrzostwa, w tym także budowa obwodnic miejskich. Na Ukrainie natomiast projekty drogowe mogą pochłonąć ponad 5 mld €, spośród których największe szanse na realizację mają odcinki Lwów-Krakowiec i Lwów-Brody, warte w sumie 800 mln €.

Największymi inwestycjami w dziedzinie transportu szynowego w Polsce będą modernizacje głównych linii kolejowych łączących miasta organizujące mistrzostwa, budowa odcinka drugiej linii metra w Warszawie, budowa oraz modernizacja kilkunastu dworców kolejowych, a także połączenia kolejowe lotnisk z centrami miast. Na Ukrainie z kolei planowana jest elektryfikacja kilkuset kilometrów linii kolejowych, budowa szybkich magistrali kolejowych pomiędzy głównymi miastami, rozbudowa metra w Kijowie, Charkowie i Dniepropietrowsku oraz dokończenie budowy pierwszej linii metra w Doniecku. W obu krajach do 2012 roku planowane będą także inwestycje związane z rozbudową miejskiej komunikacji tramwajowej. Co ciekawe, w przeciwieństwie do Polski, ukraińskie projekty kolejowe według planów warte będą nieco więcej niż inwestycje drogowe.

Do kluczowych projektów lotniskowych na Euro 2012 analitycy PMR zaliczyli inwestycje w ośmiu portach w Polsce (poza sześcioma lotniskami w głównych miastach, także Modlin i Gdynię) oraz w ośmiu portach na Ukrainie. Łącznie, w obu krajach inwestycje w lotniska wyniosą blisko 2 mld €.

Organizacja mistrzostw to dla obu krajów coś znacznie ważniejszego niż tylko prestiżowy turniej piłkarski, gdyż budowa i modernizacja stadionów nie pochłoną nawet 10% wartości planowanych inwestycji. Dzięki Euro 2012 oba kraje mają szansę zrobić duży krok naprzód, nadrabiając tym samym dziesięciolecia zaległości w inwestycjach transportowych – zdecydowana większość, bo ponad cztery piąte środków przeznaczone zostanie na te projekty.

Jednak to właśnie inwestycje transportowe rodzą największe obawy, jeśli chodzi o terminowość realizacji. W chwili obecnej najbardziej ryzykownym pod tym względem przedsięwzięciem w Polsce jest budowa wschodniego odcinka autostrady A4 oraz południowej części autostrady A1 na 180 km odcinku Stryków-Pyrzowice. Po stronie ukraińskiej natomiast niepewny jest los części inwestycji kolejowych, które w dalszym ciągu nie mają wiarygodnego źródła finansowania. Ze sporymi problemami boryka się stolica Ukrainy – nierozwiązana pozostaje kwestia wykupu gruntów pod Wielką Obwodnicę Kijowa, jak również kwestia budowy centrum handlowego przy Stadionie Olimpijskim, co może doprowadzić do konieczności rozegrania finału Euro 2012 na innym stadionie.

Rok 2008 będzie decydującym okresem w przygotowaniach do Euro 2012. Aby stadiony, drogi, lotniska i linie kolejowe były gotowe na czas, niezbędne jest jak najszybsze opracowanie projektów inwestycji oraz wybranie wykonawców, a każde, nawet drobne opóźnienie może skutkować niedotrzymaniem terminów realizacji projektów. O ile można mieć uzasadnione obawy w odniesieniu do inwestycji komunikacyjnych, to w przypadku branży hotelowej są one minimalne, gdyż stoi za nimi przede wszystkim kapitał prywatny. Dodatkowo, w razie ewentualnego deficytu miejsc noclegowych, brakujące pokoje na mistrzostwa zapewnią drobni inwestorzy prywatni, a także mieszkańcy miast, twierdzi Bartłomiej Sosna, analityk rynku budowlanego w PMR.

Jak zaznacza Robert Obetkon, analityk rynku budowlanego w PMR, największym zagrożeniem dla terminowej realizacji inwestycji w tym kraju jest obecnie brak jasnego podziału kompetencji decyzyjnych władz. Dodatkowo, negatywny wpływ na przebieg inwestycji mają także problemy z określeniem źródeł finansowania poszczególnych projektów – w przeciwieństwie do Polski, głównymi źródłami finansowania inwestycji ukraińskich mają być kapitał prywatny oraz kredyty bankowe.

W obecnej chwili, najwyższy priorytet spośród planowanych inwestycji ma budowa stadionów, bez których mistrzostwa z pewnością się nie odbędą. Pomimo oczekiwanych trudności w ich realizacji, analitycy PMR uważają, że inwestycje te, mimo pewnych opóźnień, zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem mistrzostw.