Partnerzy portalu

Lotnisko CPK ma plan rozwoju do 2060 r.

Opublikowano: 09-06-2023 Źródło: CPK

Minister infrastruktury zatwierdził plan generalny lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego do 2060 r. To dokument niezbędny dla budowy portu lotniczego i jego rozwoju.


Wizualizacja lotniska CPK. Źródło: CPK Wizualizacja lotniska CPK. Źródło: CPK
  • W pierwszej fazie lotnisko będzie miało dwie drogi startowe i przepustowość 40 mln pasażerów rocznie
  • W 2060 r. będą trzy pasy startowe i możliwość obsłużenia do 60 mln podróżnych
  • Ostateczne powierzchnia portu lotniczego wyniesie 3900 ha

Dokument obejmuje obszar 13 gmin z otoczenia inwestycji – Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek (powiat grodziski), Brwinów (pruszkowski), Nowa Sucha, Sochaczew i Teresin (sochaczewski), Błonie (warszawski zachodni) oraz Wiskitki i Żyrardów (żyrardowski) w woj. mazowieckim. W woj. łódzkim jest to gmina Bolimów (powiat skierniewicki).

Planowany rozwój lotniska po 2028 r.

Plan zawiera opis kolejnych etapów rozwoju lotniska do końca 2060 r. Do tego roku opracowane są prognozy lotnicze dla Polski wykonane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Pierwsza faza obejmuje okres od uruchomienia lotniska (ma to nastąpić w 2028 r.) i zakłada, że port lotniczy będzie wtedy mieć dwie równoległe drogi startowe, infrastrukturę do obsługi 330 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań) rocznie i terminal o przepustowości 40 mln pasażerów w tym samym czasie.


W pierwszym etapie lotnisko zajmie powierzchnię 2150 ha, spółka wykupuje potrzebne grunty. Jak twierdzi, do programu dobrowolnych nabyć (PDN) zgłoszonych jest już 80% nieruchomości zabudowanych. Podpisane akty notarialne obejmują obszar prawie 450 ha, oczekuje na nie 100 ha, a 1100 ha jest na etapie zaawansowanych negocjacji.

Lotnisko rozbudowywane do 2060 r.

Drugi etap obejmuje okres do 2060 r. Port lotniczy będzie wtedy wyposażony w trzy pasy startowe, będzie w stanie obsłużyć 450 tys. operacji lotniczych i 65 mln pasażerów rocznie. Powierzchnia portu lotniczego wzrośnie do 3900 ha. To długoterminowy plan rozwoju lotniska, który będzie uwzględniony w dokumentach planistycznych dla województw, powiatów i gmin.

Ograniczenia zabudowy obowiązują od dnia zatwierdzenia planu generalnego do 2060 r. i powinny być uwzględnione w zagospodarowaniu przestrzennym otoczenia lotniska – czytamy w komunikacie. Wynikają one z koniczności zapewnienia bezpieczeństwa lotów i pracy lotniskowych urządzeń naziemnych. Nie mogą więc powstawać obiekty, które stałyby się przeszkodami.

Źródło: CPK Źródło: CPK

Bez planu nie będzie pozwolenia na budowę lotniska

Plan jest konieczny do wystąpienia o promesę zezwolenia na założenie lotniska. Wydaje ją Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). To jeden z załączników do wniosku o decyzję lokalizacyjną, który składa się po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Kolejny krok to już przekazanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan generalny CPK na lata 2022–2060 skonsultowano z władzami 13 gmin z otoczenia inwestycji, został zaopiniowany przez prezesa ULC i uzgodniony z szefami resortów: obrony narodowej oraz funduszy i polityki regionalnej.

Dokument będzie też argumentem dla partnera finansowego (trwa jego wybór), który obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w spółce będącej operatorem lotniska.

Według spółki CPK plan generalny jest zgodny z polityką transportową Polski. Koncepcja zawarta w Planie jest też spójna ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) i Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Na terenie planowanego lotniska trwają m.in. przeprowadzki i prace rozbiórkowe. Zakres robót zwiększy się po otrzymaniu DŚU. Wniosek jest rozpatrywany. Prowadzone są też prace projektowe.

Przeczytaj także: Największe lotniska świata 2023

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia