W komunikacie podkreślono, że nowy prezes► posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży lotniczej i zarządzaniu zespołami ludzkimi. Poza działaniami wspomnianymi na wstępie, prowadził np. analizy rynku potencjalnych inwestycji w sektorze lotniskowym, był m.in. pełnomocnikiem ds. uruchomienia lotniska w Modlinie, prezesem rady nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Nadzorował opracowanie i wdrożeniem strategii spółki Polskie Porty Lotnicze oraz planu generalnego dla Okęcia.

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w prawie lotniczym, prawie spółek, prawie organizacji pozarządowych oraz zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Filip Czernicki na stanowisko prezesa powołany został z dniem 12 kwietnia 2024 r. Dodajmy, że od 22 kwietnia funkcję członka zarządu pełnić będzie Marcin Michalski. W ramach konkursu na prezesa wpłynęło osiem zgłoszeń, a na członka zarządu 10.

Centralny Port Komunikacyjny

Największym wyzwaniem spółki CPK jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ma to być węzeł przesiadkowy, który połączy transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Planowany jest w środkowej Polsce, między Warszawą i Łodzią, a jego głównym jego elementem będzie Port Lotniczy Solidarność.

Na początek lotnisko ma mieć dwie równoległe drogi startowe oraz terminal dostosowany do przepustowości do 40 mln pasażerów rocznie. Planowane są jednak dalsze rozbudowy, gdyż szacuje się, że w 2060 r. może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

Obecnie prowadzony jest także program kolejowy CPK, który zakłada powstanie do końca 2034 r. 1800 km nowych linii.

Zobacz nasz serwis specjalny Centralny Port Komunikacyjny