Pomysł wybudowania nowego dużego lotniska pojawił się w roku 2003. W ciągu ostatnich kilku lat jednak projekt nie posunął się do przodu. Według jednego z pierwszych projektów opracowanych przez hiszpańskie konsorcjum Ineco Sener na lokalizację lotniska wybrano kilka miejscowości: Baranów, Mszczonów i Sochaczew na Mazowszu oraz Babsk w Łódzkiem. Decyzja co do wyboru Mszczonowa jest poparta tym, iż w przyszłości mają się tam zbiegać szybka kolej ze modernizowaną Centralną Magistrala Kolejową. Kolej ma łączyć Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem (przez Łódź) a CMK łączy stolicę z Katowicami. W planach założono, że obie linie będą się zbiegać tuż przy CPL w odległości 5 km od A2. Takie rozwiązanie pozwoli przedostać się na perony pod centralnym terminalem CPL w ciagu 12 min z Warszawy, 28 minut z Łodzi oraz 55 minut z Krakowa, Katowic i Poznania.

Jeśli plany budowy lotniska się powiodą, to powinno ono powstać przed tym, ja wybudowana zostanie linia szybkiej kolei, a więc przed 2019-2020 r.