Wniosek o wydanie zezwolenia na eksploatację złożyły: Mazowiecki Port Lotniczy „Warszawa-Modlin” sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz Agencja Mienia Wojskowego.

Na mocy wydanego zezwolenia modlińskie lotnisko będzie przeznaczone dla samolotów i śmigłowców z nieprzyrządowym podejściem do lądowania. Zaraz po wpisaniu lotniska do rejestru, jaki prowadzi ULC, będzie możliwa jego eksploatacja. Wpis taki zostanie dokonany po sprawdzaniu, czy lotnisko spełnia określone prawem budowlanym wymogi techniczne oraz wymogi eksploatacyjne wynikające z prawa lotniczego.

Planuje się, że modlińskie lotnisko może rozpocząć działalność związaną z obsługą pasażerów w 2010 r.
Koszty związane z tą inwestycją to 400 mln zł.
Z założeń wynika, że wielkość ruchu pasażerskiego może wynieść około 1,5 mln pasażerów rocznie.

W ramach inwestycji polegającej na przebudowie lotniska wojskowego do standardów lotniska pasażerskiego powstanie m.in. ogrodzenie, terminal pasażerski, infrastruktura parkingów, platforma do odladzania samolotów. Droga startowa, drogi kołowania czy platforma postojowa samolotów zostaną zmodernizowane.