Środki będą przeznaczone dla istniejących portów regionalnych niedaleko Poznania, Rzeszowa, Krakowa, Łodzi, Bydgoszczy oraz dla portów, które mają zostać zbudowane w przyszłości - w Lublinie, Modlinie, lotnisko Podlaskie, Olsztyn-Szymany i Zegrze Pomorskie.

Małe lotniska regionalne mogą otrzymać subwencje obejmujące całość kosztów inwestycji, natomiast lotniska średnich rozmiarów (w Poznaniu czy Krakowie) otrzymają pomoc wynoszącą maksymalnie 76% kosztów inwestycji.

Dzięki środkom pomocowym będzie mozliwa m.in. budowa nowych terminali i modernizacja pasów do lądowania. Pomoc zostanie przekazana w formie subwencji, transferu ziemi i sprzętu, jak i kapitału.

Pomoc została przyznana, ponieważ KE uznała ją za zgodną z przepisami wspólnego rynku UE. Pomoc jest współfinansowana z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w wysokości 192 mln EUR (PAP).