Wojewoda małopolski Staniałw Kracik, jako przedstawiciel Skarbu Państwa, przekaże ziemię w Balicach województwu małopolskiemu. Umowa darowizny będzie zawarta między wojewodą małopolskim a zarządem województwa małopolskiego w najbliższym czasie. Wcześniej zarząd musi uzyskać zgodę sejmiku na przyjęcie darowizny.