Wykonawca realizujący to przedsięwzięcie zobowiązany jest do budowy dwóch obiektów: budynku głównego, którego najwyższą częścią będzie wieża, oraz budynku technicznego. Dotychczas wykonano m.in. roboty ziemne, żelbetowo-murowaną konstrukcję ścian budynku technicznego, żelbetowe ściany piwnic i stropy nad piwnicami oraz znaczną część żelbetowych ścian parteru w budynku głównym – informuje wykonawca – firma Skanska. Prowadzone są też prace instalacyjne (energetyka, wod-kan i in.). Przed końcem roku gotowa ma być konstrukcja żelbetowa do poziomu pierwszego piętra w budynku głównym. W budynku technicznym ma się zakończyć konstrukcja obiektu. Na razie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a finał budowy zaplanowany jest na grudzień 2014 r. 

Dużym wyzwaniem dla wykonawcy będzie wykonanie 34-metrowej wieży, której konstrukcja zawiera wiele elementów łukowych, okrągłych, eliptycznych i pochyłych. Będzie to wymagało m.in. zastosowania specjalistycznego deskowania, tzn. o przekroju łukowym. Do montażu elementów elewacyjnych posłuży żelbetowy trzon.

Prace budowlane mają być prowadzone w taki sposób, by nie zakłócać pracy lotniska.