Zgodnie z projektem południowa część placu zostanie zadaszona i tam znajdzie się miejsce dla stałych stanowisk handlowych. Równocześnie ten dach posłużyć ma jako taras, co znacznie zwiększy przestrzeń publiczną.
Plac Nowy jest elementem układu urbanistycznego po istniejącym dawniej mieście żydowskim Kazimierz i jest wpisany do rejestru zabytków już w 1934 r. oraz na Listę Dziedzictwa Światowego.
Obecna architektura placu została ukształtowana na przełomie XIX i XX wieku.