Centrum zaspokoi potrzeby wydziału matematyczno-fizycznego, mechanicznego, technologicznego oraz inżynierii środowiska i energetyki. Powstanie w północnej części dzielnicy akademickiej, stając się - w zamyśle projektantów - swoistą fasadą Politechniki Śląskiej, a jednocześnie jedną z wizytówek miasta.

Nowy gmach ma polepszyć warunki kształcenia na priorytetowych kierunkach nauczania, do których należą m.in. inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, biotechnologia, mechatronika czy nanotechnologia. Umożliwi też stworzenie oferty badawczej dla firm, zainteresowanych innowacyjnymi technologiami.
Stalowo-szklany gmach o nowoczesnej architekturze ma mieć powierzchnię 14 tys. m kw. i kubaturę 65 tys. m sześc.

W zamyśle projektantów, Centrum ma być tzw. inteligentnym budynkiem. Wentylacja i klimatyzacja będą wyposażone w systemy odzysku energii, dodatkowo gmach będzie miał system zasilania ekologiczną energią, pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych (zmieniają promieniowanie słoneczne w prąd) wbudowanych w elewację oraz ciepłem z kolektorów słonecznych.

Projekt budowlany obiektu oraz zagospodarowania terenu jest już gotowy, wydane zostało również pozwolenie na budowę. Przypieczętowanie finansowania inwestycji umożliwia jej rozpoczęcie. Przewidywany koszt budowy ok. 75 mln zł. Umowa o przygotowanie projektu, pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uczelnią, podpisana została w czerwcu 2008 r.