Wieża hotelowa składać się będzie z 30 kondygnacji, zajmie teren o powierzchni 54 tys. m2. Budynek będzie zlokalizowany naprzciwko innego 50 piętrowego wieżowca Tower 185 należącego do tego samego developera  Tower 185 to wielofunkcyjny obiekto wysokości 204 m, który ma zostać oddany w 2011 roku.  

Wspomniane obiekty stanowią częśc nowej frankfurckiej dzielnicy mieszkalnej Europavietel, w której pierwsze budynki oddano do użytku na początku bieżącego roku. 
W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano około 780 budynków. Pierwszy biurowiec, siedziba banku BNP Paribas będzie ukończony w połowie 2010 roku.