System Envac zasysa śmieci z prędkością 75 km/h, następnie transportowane są one  siecią podziemnych rurociągów do centralnego punktu zbiorczego oddalonego o około 3 km, gdzie podlegają automatycznemu sortowaniu. Przez 36 punktów odbiorczych zlokalizowanych między innymi w hotelach i porcie, system jest w stanie zaabsorbować dziennie do 30 ton śmieci.