Multimodalny węzeł przesiadkowy to połączenie Kolei Konwencjonalnej, Dużych Prędkości, sieci nowoczesnych tramwajów, dworca autobusowego z liniami dalekobieżnymi i lokalnymi busami oraz sieci lokalnych i regionalnych połączeń drogowych.

Inwestycja, która realizowana będzie w rejonie ulic: Kilińskiego, Narutowicza, Składowej i Węglowej oraz na terenie obecnego Dworca Łódź – Fabryczna i terenów bezpośrednio przyległych, zakłada gruntowną rewitalizację oraz przekształcenie obszarów Dworca Łódź Fabryczna, co w przyszłości ma pozwolić na włączenie go do obsługi linii średnicowej oraz kolei dużych prędkości. W ramach realizacji inwestycji nastąpi również zagłębienie czołowej stacji Łódź Fabryczna oraz tunelowe przebicie pod miastem w kierunku stacji Łódź Kaliska. Ten krok ustanowi istotny etap w procesie łączenia głównych linii kolejowych w obszarze miasta Łódź, tworząc centralny węzeł kolejowy dla planowanej sieci kolei dużych prędkości zwanej „Y” (Warszawa – Łódź – Poznań, Warszawa – Łódź – Wrocław).

Rozbudowany zostanie również budynek dworca Łódź Widzew. W nowym skrzydle znajdować się będzie 5 kas biletowych oraz punkt informacji oraz hol o powierzchni ok. 92 m2. Powstaną również dwa parkingi na około 150 miejsc oraz postój taksówek, a także pętla autobusowa, która umożliwi skomunikowanie dworca z centrum miasta.

Termin składania ofert do przetargu ogłoszonego pierwotnie 4 grudnia 2009 r., ze względu na zgłaszane zapytania oraz wniesioną skargę na zbyt krótki termin realizacji inwestycji, przesunięto na 1 kwietnia 2010 r. Koszt planowanych prac szacowany jest na około 6,34 mln zł, a ich zakończenie ma nastąpić jeszcze w 2010 r.

W III kwartale 2010 r., rozpoczną się prace mające na celu przebudowę peronów na stacji Łódź Widzew oraz linii na odcinku Łódź Widzew - Łódź Niciarniana. Planowane jest również zmodernizowanie linii na odcinku Łódź Widzew – Łódź Chojny – Łódź Kaliska. Poza budową podziemnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna oraz utworzenia multimodalnego węzła przesiadkowego, kluczowymi elementami programu są rewitalizacja obiektów byłej elektrociepłowni EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne.