PKB opisuje łączną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w ciągu roku. Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia np. pochodzenie kapitału.

W pierwszej rubryce PKB przeliczono według bieżącego kursu wymiany na dolary amerykańskie. Dla porównania podano PKB wyliczony według parytetu siły nabywczej – lepiej oddającego realną wartość dochodu obywateli. W ostatniej kolumnie mamy produkt na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej.

Miejsce Kraj PKB w mld USD

   PKB w mld USD     wg parytetu siły nabywczej

Produkt na głowę mieszkańca w USD
 1 USA 14.296  14.260  46.390
 2 Japonia 5.028  4.127  32.610
 3  Chiny 4.716  8.789  6.580
 4 Niemcy 3.425  2.811  34.150
 5 Francja 2.731  2.110  33.230
 6  Wielka Brytania 2.342  2.149  34.910
 7  Włochy 2.167  1.760  29.700
 8  Brazylia 1.561  2.025  10.360
 9 Hiszpania 1.512  1.368  31.690
 10  Kanada 1.357   1.285 38.210
 11  Rosja 1.356  2.116  15.050
 12  Indie 1.182  3.560  3.100
 13  Meksyk 992  1.482  13.560
 14  Australia 977  824  38.850
 15 Korea Południowa 853  1.356  27.790
 16 Holandia 814  655  39.570
 17 Turcja 672  863  11.840
 18 Indonezja 521  969  4.080
 19 Szwajcaria 488  317  42.350
 20 Belgia 476  381  36.010
 21 Polska 459  690  17.980
 22 Szwecja 427  333  36.380
 23 Arabia Saudyjska 405  585  21.810
 24 Norwegia 400  273  55.580
 25 Austria 390  323  39.120
 26 Tajwan 367  717  30.820
 27 Iran 348  876  12.030
 28 Grecja 341  341  30.990
 29 Wenezuela 334  350  12.650
 30 Dania 319  198  35.870
 31  Argentyna 313  558  14.180
 32 RPA 280  495  10.170
 33 Tajlandia 263  538  8.080
 34 Finlandia 250  182  34.120
 35 Irlandia 244  176  40.830
 36 Kolumbia 232  401  9.070
 37 Portugalia 229  233  21.830
 38 Hongkong 211  301  42.720
 39 Zjednoczone Emiraty Arabskie 206  201  39.260
 40 Izrael 202  206  28.400
 41 Czechy 199  256  24.590
 42 Malezja 197  381  14.290
 43 Nigeria 183  357  2.380
 44 Egipt 179  471  6.060
 45 Singapur 173  235  50.410
 46 Rumunia 173  255  11.700
 47 Pakistan 167  449  2.630
 48 Filipiny 161  324  3.410
 49 Chile 160  243  14.520
 50 Algieria 149 239  6.950