Z kolei w konsorcjum z firmą T4B spółka podpisała kontrakt z Lubelskim Zarządem Przejść Granicznych w Chełmie o wartości 42,24 mln zł. Konsorcjum, w którym większościowy udział ma Budimex Dromex zbuduje m.in. budynek łącznika, wiatę przy budynku äA", budynek sanitarny, budynek kontroli specjalnej oraz pawilony kontrolne straży granicznej i służby celnej.

"Kontrakt obejmuje także budowę dróg wewnętrznych i nasypów, sieci wodociągowej, chłodniczej, sieci c.o. i c.c.w., kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogrodzenia. Kolejne prace związane z realizacją projektu to wykonanie teletechnicznych systemów bezpieczeństwa i wspomagania odprawy celnej, zadaszenia nad pasami odpraw, budowa stacji transformatorowej i zespołu prądotwórczego, linii elektrycznych NN i SN, wykonanie okablowania strukturalnego - sieci telefonicznych i komputerowych.