Negatywny wynik -35.8% jest róznicą pomiędzy odsetkiem respondentów wskazujących na pogorszenie sytuacji na rynku a liczbą respondentów oceniających stan rynku pozytywnie.
Wynik grudniowy jest lepszy od listopadowej ankiety kiedy to osiagnięto wieloletnie lokalne minimum na poziomie -44,1%.