Chodzi o kwotę 360 milionów dolarów, której brakuje komitetowi organizacyjnemu, aby można było kontynuować budowę mieszkań dla olimpijczyków. Problemy pojawiły się, gdy w wyniku ogólnoświatowego kryzysu finansowego część lokalnych sponsorów poważnie zmniejszyła przekazywane na ten cel środki.
Wykonano już część prac ziemnych i wylano fundamenty pod zabudowę, co sfinansowano w większości z budżetu miejskiego. Niedawno władze Vancouver wystąpiły też do premiera kraju Stephena Harpera z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych.
Całkowity koszt budowy wioski olimpijskiej w Vancouver szacowany jest na sumę około 820 milionów dolarów.