Budżet Poznania na 2009 r. przewiduje 2,5 mld zł dochodów i 3,1 mld zł wydatków.
Miasto przygotowuje przetargi na 800 mln zł.