Prace budowlane trwały od 7 października 2008 r. "Protokół końcowy został podpisany z datą 25 marca, nie stwierdzono żadnych usterek, wszystkie prace wykonano zgodnie z dokumentacją. Zostały przygotowane prace pod drugi etap" - podaje PAP. I etap budowy pochłonął 10% budżetu przeznaczonego na stadion. W jego zakresie został przygotowany grunt, który umożliwi bezpieczne posadowienie obiektu.

Rozpoczęcie drugiego etapu prac rozpocznie się w kwietniu. Złożą się na niego prace od rozpoczęcia wylewania fundamentów do odbioru obiektu.