Obie imprezy zgromadziły w sumie 1226 wystawców, z czego 931 to wystawcy polscy, a 295 to wystawcy zagraniczni, głównie z krajów europejskich, ale też ze Stanów Zjednoczonych, z Chin i Tajwanu. Razem wystawcy zagraniczni reprezentowali 26 państw i regionów. Targi BUDMA i BUMASZ zajęły powierzchnię 40 292 m2, która posłużyła ponad 50 000 zwiedzających.
Obok wystawy wśród wydarzeń targowych znalazło się m.in. Forum Inwestycyjne INVESTFIELD, które przeprowadzono w trzech blokach tematycznych: drogownictwo, partnerstwo publiczno-prywatne oraz inwestycje w miastach i gminach.
W ramach targów miały tez miejsce pokazy i konferencje związane z budownictwem. Dużym zainteresowaniem cieszyła się impreza BudShow "Dom Energooszczędny", czyli odbywający się na żywo pokaz energooszczędnych materiałów i technologii budowlanych. Był to projekt przygotowany dla inwestorów indywidualnych, koncentrujący się przede wszystkim na energooszczędnym budownictwie jednorodzinnym. Jedna z konferencji, które odbyły się przy okazji targów BUDMA, to "Nauka dla Budownictwa", w której udział wzięli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiej i Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa. Dyskusja dotyczyła wpływu nauki na wzrost konkurencyjności i stała się płaszczyzną do wymiany doświadczeń polskich i europejskich.
Dodatkowo odbyły się też "Targowe Spotkania z Architekturą", czyli konferencja przeznaczona dla architektów oraz studentów architektury na temat nowoczesnych rozwiązań architektonicznych w budownictwie sportowym i mieszkaniowym. Wśród ciekawych imprez około targowych wymienić należy Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy, które odbyły się w ramach V Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy i wzbudziły spore emocje oglądających.
Targi zorganizowano pod hasłem" "Z myślą o przyszłości", a ich ideą przewodnią było nowoczesne i bezpieczne budownictwo. Liczny udział zarówno wystawców, jak i gości pozwala wierzyć, że przyszłość budownictwa w Polsce jawi się optymistycznie.