Pośród wystawców obecni byli producenci, firmy wykonawcze, projektowo - badawcze, a także oferujące nadzór oraz doradztwo inwestycyjne i finansowe. Na zewnętrznych terenach wystawienniczych zaprezentowana została oferta maszyn, samochodów oraz naczep do budowy i utrzymania dróg. W trakcie trwania targów odbywały się liczne seminaria i konferencje poświęcone m.in. poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także ochronie infrastruktury drogowej. Goście targowi, jak również wystawcy mogli bezpłatnie zasięgnąć porad prawnych i ekonomicznych w kwestii planowanych inwestycji oraz możliwości ich dofinansowania ze środków UE. W trakcie trwania targów zorganizowane zostało I Ogólnopolskie Forum Zarządców Dróg Publicznych organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowe Targi - Polska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa pod patronatem Prezydenta RP oraz Ministra Infrastruktury. Brało w nim udział ponad 300 przedstawicieli branży drogowej, inwestorów, reprezentantów firm wykonawczych i producenckich, a także zarządców dróg. Szkolenie w dużej mierze poświęcone było finansowaniu oraz planowaniu i koordynacji sieci drogowej, a także procedurom przygotowania i realizacji zamówień publicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również polsko - francuskie seminarium poświęcone budowie, utrzymaniu i infrastrukturze drogowej, zorganizowane przez Misję Ekonomiczną przy Ambasadzie Francji wspólnie z francuską firmą UBI France oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas targów rozstrzygnięto Konkurs Ministerstwa Infrastruktury na najlepszą ofertę targową. W kategorii "Drogi" nagrodę otrzymała firma STRABAG Sp. z o.o., natomiast wyróżnieniem uhonorowano firmę BUDIMEX DROMEX S.A. W kategorii "Infrastruktura Drogowa i Komunalna" nagrodę zdobył Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego "ROSA". Przyznano również dwa równorzędne wyróżnienia dla firm Projekt & Parking Polska Sp. z o o. oraz SITA Polska Sp. z o.o. Po raz pierwszy natomiast zostały wręczone prestiżowe medale Polskiej Akademii Sukcesu. Srebrny medal otrzymała Pani Krystyna Łazarz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Nowogardzie, za szczególne osiągnięcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz działalność społeczną, a także firma MSR TRAFFIC Sp. z o.o.