Minister sportu Mirosław Drzewiecki zapewnił, że prace przy projekcie będą przeprowadzone i monitorowane w ten sposób, by uniknąć sytuacji zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na ewentualne opóźnienia.