Stadion będzie przebudowywany w oparciu o koncepcję zaproponowaną przez hiszpańskie konsorcjum Estudio Lamela i Sener - PAP. Ziemne trybuny zostaną zastąpione nowoczesną konstrukcją żelbetowo-stalową z trybunami częściowo zadaszonymi i z każdej strony osłoniętymi fasadą.
Pod trybunami powstanie profesjonalne zaplecze dla zawodników, a ponadto: pomieszczenia dla widzów, część biurowa oraz handlowo-usługowa. W wyniku modernizacji wysokie na 40 m słupy oświetleniowe zostaną zastąpione przez oświetlenie o mocy 2000 lux, zamontowane na dachu trybun (19 m).