Projekt strategii, którą resort przygotowywał wspólnie z samorządami województw, powinien być gotowy w lipcu.
Minister zaznaczyła, że strategia, oparta będzie na jasnych i przejrzystych kryteriach rozdziału pieniędzy - szczególnie tzw. środków sektorowych, które trafiają do regionów, ale dzielone są przez poszczególne ministerstwa. "Na podstawie tego dokumentu poszczególne ministerstwa będą miały jasne wskazania, którym regionom ile pieniędzy potrzeba" - powiedziała.

Bieńkowska przyjechała do Spały na konwent marszałków województw. Przyznała, że bardzo chętnie spotyka się z przedstawicielami samorządów, bo to samorządy są "pierwszoplanowym graczem jeśli chodzi o wydawanie jednej czwartej środków z unijnego budżetu z lat 2007-2013".

W opinii Bieńkowskiej, z roku na rok unijne pieniądze będą miały coraz mniejszy udział w finansowaniu polskiej polityki spójności, służącej m.in. budowie infrastruktury, wspieraniu przedsiębiorczości, innowacji itp. Dlatego - jej zdaniem - trzeba wypracować przejrzystą politykę regionalną, obowiązującej wszystkie podmioty publiczne.