22 czerwca br. władze Kolna i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały w Warszawie umowę na dofinansowanie inwestycji ze funduszów unijnych.

W ramach projektu w Kolnie, dla inwestorów zostanie przygotowanych 10 ha gruntów, do których będzie doprowadzona infrastruktura techniczna: prąd, drogi, kanalizacja, sieć telekomunikacyjna, wodociągi. Teren zostanie przeznaczony dla firm, które zainwestują w innowacyjne technologie.

Kolno jest drugim po Zambrowie miastem w województwie, które zawarło umowę z programu „Rozwój Polski Wschodniej” na przygotowanie terenów inwestycyjnych. Łączna kwota na inwestycje w województwie wynosi 386,8 mln EUR.