Przedmiotem przetargu było zaprojektowanie przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych w śródmieściu. Dwa projekty zostały złożone przez konsorcja, w tym jedno międzynarodowe.
Oferty złożyły: konsorcjum firm Tebodin SAP-Projekt z Warszawy oraz IMB Asymetria z Krakowa, konsorcjum firm Redan ze Szczecina wraz z Apia XXI SA z Hiszpanii, Apia XXI IAK z Warszawy, Biprokom-Kraków SA i Ec-One z Katowic, a także firma Mosty Katowice.