Chińczycy są zainteresowani udziałem w rozbudowie terminali kontenerowych, produkcji i utrzymaniu taboru, modernizacji dworców i linii kolejowych. Są również gotowi wziąć udział w budowie Kolei Dużych Prędkości. Rozważane jest też uczestnictwo w prywatyzacji spółek Grupy PKP.

Grupa PKP jest gotowa na współpracę z firmami chińskimi w ramach konsorcjów w projektach modernizacji linii kolejowych. Dzięki udostępnieniu rynku podmiotów z innych krajów pojawi się konkurencja między wykonawcami, co wpłynie na obniżenie kosztów budowlanych.