Zadaniem nowego podmiotu miałoby być świadczenie usług również innym przedsiębiorstwom.
Pozycję J.W. Construction ma też wzmocnić przejęcie spółki drogowej, która ma przychody na poziomie 250 mln zł w ciągu roku. Ta inwestycja pozwoliłaby wejść w segment drogowy.