Prace będą prowadzone na terenie Kwartału św. Wawrzyńca, gdzie znajduje się kompleks przemysłowych zabudowań powstałych na przełomie XIX i XX wieku. Współpracujące firmy dokonają rewaloryzacji dziedzińca i placów o łącznej powierzchni 1400 m2, a następnie oświetlą teren. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z norytu - ciemnej skały pochodzącej ze Szwecji. Projekt przewiduje również wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz konserwację techniczną i estetyczną elewacji.