Rzeszowscy urzędnicy podali gazecie.pl, że właściciele gruntów, na których na którym miała powstać ta inwestycja, starają się o ich zwrot.
Dobiega końca przetarg na budowę nowej trybuny na Stadionie Stali. Za kilka dni wybrany zostanie wykonawca. Trybuna ma powstać po wschodniej stronie stadionu i będzie mogła pomieścić 4,7 tys. widzów. Pozyskano na tę inwestycję dofinansowanie unijne. Zwycięzca przetargu ukończy budowę do czerwca przyszłego roku.

Równolegle z tą inwestycją przy al. Powstańców Warszawy miasto chciało budować wielopoziomowy parking dla kibiców, biorących udział w wydarzeniach sportowych na stadionie Stali. Decyzja o warunkach zabudowy została już wydana przez miejski wydział architektury. Pojawiły się jednak duże problemy. Przed laty teren pod budowę parkingu został wywłaszczony pod budowę stopnia wodnego. Pierwotny cel wywłaszczenia nie został zrealizowany, co sprawiło, że byli właściciele starają się teraz o zwrot gruntu. Kilka działek w tej części miasta zostało już zwróconych, są wnioski o zwrot kolejnych. Problemem są nie tylko miesiące rozpatrywania każdego pojedynczego wniosku, ale również negocjacje z nowymi właścicielami gruntów, załatwianie pozwoleń na budowę i znalezienie źródła finansowania inwestycji. Miasto jednak nie myśli jeszcze o alternatywach dla lokalizacji stadionowego parkingu.