Gazeta informuje o potencjalnych lokalizacjach parkingów. Pierwszy ma stanąć w pobliżu budowanego sądu okręgowego, drugi przy ul. Curie-Skłodowskiej, a trzeci przy ul. Kościuszki. Najbardziej zaawansowana jest pierwsza inwestycja. Szacuje się, że ten parking może kosztować około 30 mln zł i będzie wzorowany na parkingu, który powstał niedawno w Ostrawie.