Radni Czyżyn zgodzili się na budowę centrum którego nazwa ma brzmieć Cracovia Expo. Budowa takiego ośrodka jest bardzo potrzebna w mieście, gdzie odbywa się wiele imprez, jednak nie ma do tego celu odpowiednich budynków, spełniających wymagania związane w wielkimi wystawami, targami itp.

Budowa takiego obiektu przyczyni się również do rewitalizacji zdegradowanych terenów po zakładach Prefabet przy ul. Centralnej, gdzie planowana jest inwestycja.

Autorem projektu centrum jest pracownia Studio Archi 5. Założyli oni, że Cracovia Expo będzie miała trzy hale wystawiennicze o łącznej powierzchni 18 tys. m2. W budynku zaplanowano też salę audytoryjno-amfiteatralną, mogącą pomieścić 1800 osób. Ponadto nie zabraknie mniejszych sal konferencyjnych, holu wejściowego z recepcją, foyer, szatniami, pomieszczeniami biurowymi. Zewnętrzny parking ma pomieścić około tysiąca pojazdów.

Spółka Targi w Krakowie nie chce już dłużej czekać z inwestycją, ponieważ obecne obiekty nie spełniają już koniecznych wymogów, poza tym w obecnej lokalizacji jest sporo problemów komunikacyjnych i parkingowych.

Ocenia się, że inwestycja będzie kosztować (łącznie z wykupem terenu) od 120 a 140 mln zł. Planuje się, że nowe centrum będzie gotowe w 2012 r.
Dzielnica już cieszy się z perspektyw, jakie niesie ze sobą budowa nowoczesnego centrum targowo-wystawienniczego. Niewątpliwie wpłynie to na ożywienie gospodarcze na tym terenie.
Wspomnieć warto również, że również w Czyżynach planowany jest obiekt widowiskowo-sportowy. Planuje się tam również budowę Centrum Obsługi Inwestora oraz nowy ratusz miejski.