Planowany obiekt to 60 tysięcy m2 powierzchni do wynajęcia. Jego wartość szacuje się na 250 mln euro.

Zdaniem GTC, lokalizacja planowanego centrum handlowego pozwoli najemcom na bezpośrednie dotarcie do klientów dysponujących najwyższą siłą nabywczą w Polsce.

Firma zrealizowała dotąd kilka ważnych projektów: Galerię Mokotów w Warszawie, Galerię Kazimierz w Krakowie, a w Częstochowie otwarła w październiku 2009 roku Galerię Jurajską.