Kuwejt liczy również na to, że port może stać się użyteczny dla Iraku i posłużyć jego odbudowie, stając się regionalnym centrum handlowym. Rząd planuje także przekształcić Boubyan w rezerwat przyrody i jedną z atrakcji turystycznych.