Dzierżawcą obiektu zostało Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które miesięcznie zapłaci do budżetu miasta 4,1 tys. zł z tytułu dzierżawy. To on ustali wysokość opłat parkingowych.Obiekt zdolny pomieścić prawie 100 aut ma trzy kondygnacje, zaś jego powierzchnia użytkowa to 3 tys. m2. wyróżnia go tzw. zielony dach, obsadzony krzewami i niedużymi drzewami. Dzięki temu rośliny będą pochłaniać pyły i gazy, a w lecie obniżą temperaturę wewnątrz parkingu.