Krakowski Ratusz Marszałkowski będzie kompleksem budynków o łącznej powierzchni 36 tys. m2, w których siedzibę będzie miał Sejmik Województwa Małopolskiego, Zarząd Województwa, poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego czy biura jednostek samorządowych. Niektóre lokale wynajmowane będą pod działalność komercyjną.

Zgłoszone do konkursu projekty były oceniane pod względem funkcjonalności, oddziaływania na środowisko, użyteczności socjalno-kulturalnej, a także ceny.

28 maja br. między konsorcjum biur a Regionalnym Centrum Administracyjnym "Małopolska" podpisano umowę dotyczącą przygotowania projektu.