Jak powiedział cytowany w komunikacie prasowym Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland, „To bez wątpienia była bardzo intensywna dekada, którą - moim zdaniem - można podzielić na dwa rozdziały. Pierwszym był okres 2004-2008 – lata rozwoju, dobrej koniunktury i rekordowej produkcji. Później nastąpiło załamanie koniunktury i nadszedł czas konfrontacji z nową rzeczywistością gospodarczą. Należy jednak zaznaczyć, że jest coś, co łączy obydwa te rozdziały – to nasz program inwestycyjny, który realizowaliśmy pomimo kryzysu gospodarczego. Wartość naszych inwestycji przekroczyła już 5 mld zł”.

Podczas uroczystości z okazji 10. rocznicy obecności koncernu w Polsce, wicepremier Janusz Piechociński podkreślił, że „ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce i posiada ponad 70% zdolności produkcyjnych naszego hutnictwa. Przez 10 lat spółka udowodniła, że jest wiarygodnym podmiotem, który dynamicznie się rozwija i inwestuje na lokalnym rynku”.

ArcelorMittal to największy producent stali w Polsce. Zatrudnia ponad 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ponad 15 tys. Jego zakłady znajdują się w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Posiada też największą w Europie koksownię w Zdzieszowicach. W ciągu 10 lat wyprodukował w Polsce ponad 50 mln ton stali.