Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości będzie się m.in. zajmować „wyodrębnieniem terenów inwestycyjnych, wyszukiwaniem inwestorów strategicznych dla realizacji projektu, pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych m.in. z funduszy wojewódzkich, państwowych i europejskich i działaniami mającymi na celu powołanie stref gospodarczych lub parków ekonomicznych” – czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Marszałek Marek Sowa podkreślił, że teren Nowej Huty w ciągu dwóch lat będzie dobrze skomunikowany m.in. dzięki budowie wschodniej obwodnicy Krakowa, co stanie się dodatkowym impulsem do rozwoju. Docelowo powstanie tam niemal nowe miasto, będące obszarem skupiającym sferę ekonomiczną, rekreacyjną i kulturalną. To bezpośrednio łączy się z utworzeniem docelowo około 30-40 tys. miejsc pracy.

W ramach tego przedsięwzięcia mają być zrealizowane cztery główne projekty strategiczne: centrum logistyczne – Strefa Aktywności Gospodarczej, park naukowo-technologiczny Branice, centrum wielkoskalowych wydarzeń kulturalnych Błonia 2.0 oraz Przylasek Rusiecki – obszar rekreacji i wypoczynku z usługami towarzyszącymi.