Zgodnie z zapowiedziami, w trybie natychmiastowym ma być przekazane 200 mln EUR, co umożliwi rozpoczęcie prac.

Z ogólnych szacunków wynika, że na odbudowę budynków prywatnych potrzeba około 3,5 mld EUR, a na obiekty użyteczności publicznej trzeba wydać przynajmniej 1 mld EUR.

Jednym z najważniejszych założeń planowanych prac jest poprawa w zakresie bezpieczeństwa sejsmicznego

W wyniku trzęsienia ziemi, do jakiego doszło we Włoszech w sierpniu tego roku, zginęło 297 osób. Największe straty wystąpiły w regionach Lacjum, Umbria i Marche.