W konkursie ogłoszonym jesienią 2016 r. wpłynęło siedem ofert. Sąd konkursowy wybrał pięć z nich. Do oferentów wysłano zaproszenia do składania prac konkursowych. Będą one przyjmowane do 4 maja 2017 r.

Kto ma szansę na projektowanie kolejnych stacji II linii metra?

O pozyskanie kontraktu na projektowanie stacji metra i stacji technicznej ubiegają się takie konsorcja i firmy, jak: konsorcjum AMC Andrzej M. Chołdzyński i Biuro Projektów „Metroprojekt”; konsorcjum z firmą Schuessler Plan Inżynierzy (lider); Ove Arup & Partners International Limited; ILF Consulting Engineers Polska oraz Systra S.A. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 50 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych oraz postępowaniu Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie zamówienia na opracowanie „Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej Węzłów Przesiadkowych” – podaje warszawski magistrat w komunikacie.

Ostatni odcinek II linii metra w zachodniej części Warszawy

Trzy stacje, blisko 8 km tuneli (2 nitki x 4 km) oraz stacja postojowa Mory wpisuje się w ostatni fragment podziemnej kolejki w zachodniej części Warszawy. Mają powstać do 2023 r. Stacje zostaną zlokalizowane w rejonie: ul. Lazurowej (C03); skrzyżowania ul. Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem ul. Człuchowskiej (C02) oraz ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej (C01).

Obecnie trwa budowa dwóch odcinków II linii metra: w kierunku północno-wschodnim od centralnego odcinka powstanie ponad 3 km trasy z trzema stacjami. Z kolei odcinek zachodni będzie miał 3,4 km długości i również znajdą się na nim trzy stacje. Pierwszy, tzw. centralny odcinek II linii stołecznego metra, otwarto 8 marca 2015 r. Ma on ponad 6 km długości, a na trasie znajduje się siedem stacji.

Więcej o II linii metra w Warszawie w temacie specjalnym