Pojemność

Minimalna pojemność stadionu wynosi 4500 (cztery i pół tysiąca) udostępnionych dla publiczności indywidualnych miejsc siedzących. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia minimalnej pojemności stadionu do 3000 (trzech tysięcy) indywidualnych miejsc siedzących w sytuacji budowy/przebudowy stadionu, na podstawie dokumentacji uzgodnionej z Departamentem Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN, jednakże nie dłużej niż na okres określony decyzją właściwego Organu Licencyjnego. Okres ten nie może przekraczać jednego Sezonu Licencyjnego.

Zadaszone miejsca siedzące

Minimalna liczba indywidualnych miejsc siedzących na stadionie, które muszą być zadaszone (w tym trybuna honorowa i prasowa) wynosi 1000 (tysiąc). Zadaszenie powinno być wykonane zgodnie z właściwymi, aktualnymi przepisami prawa budowlanego.

Miejsce dla kibiców drużyny gości

Co najmniej 5% ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie musi być udostępnionych dla kibiców drużyny gości w oddzielnym sektorze gwarantującym ich bezpieczne i komfortowe przyjęcie, chyba że ze względu na przebudowę Stadionu lub na mocy decyzji niezależnych organów zewnętrznych udostępnienie miejsc kibicom drużyny gości będzie niemożliwe.

Podgrzewana murawa

Boisko wskazane przez Wnioskodawcę musi być wyposażone w system podgrzewania murawy. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej dokumentacji potwierdzającej sprawność funkcjonowania instalacji podgrzewającej murawę wystawionej przez podmiot uprawniony do dokonywania przedmiotowych pomiarów, wykonaną pomiędzy 1 stycznia a 30 marca w roku, w którym rozpoczyna się Sezon Licencyjny. W sytuacji, gdy Wnioskodawca uzyskał awans do Rozgrywek Ekstraklasy, musi on dysponować boiskiem, wyposażonym w system podgrzewania murawy lub przedstawić stosowną i wiarygodną dokumentację, z której wynika, iż na dzień 1 listopada Sezonu Licencyjnego, będzie dysponować boiskiem wyposażonym w system podgrzewania murawy.

Oświetlenie

Stadion dla Rozgrywek Klubowych UEFA i dla Rozgrywek Klubowych PZPN na dzień 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości 1200 Ev (lx), przy równomiernościach E min./E max. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer oraz na dzień 31 października roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości 1400 Ev (lx), przy równomiernościach E min./E max. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer.

Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry, w tym narożniki. W przypadku, gdy na dzień 31 października roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny Licencjobiorca będzie dysponować systemem, utrzymującym minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości równej lub większej niż 1200 Ev (lx), lecz mniejszej niż 1400 Ev (lx), przy równomiernościach E min./E max. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer, Licencjobiorca taki podlegać będzie nadzorowi infrastrukturalnemu oraz sankcjom określonym w rozdziale 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego.

W celu zapewnienia możliwości kontynuacji meczu w przypadku awarii zasilania, sStadion musi być wyposażony w niezależny system zasilania awaryjnego, zdolny do zapewnienia natężenia światła 800 Ev(lx). Zaleca się, aby niezależny system zasilania awaryjnego był zdolny do zapewnienia natężenia światła 1400 Ev (lx).

W przypadku całkowitej modernizacji oświetlenia dopuszczonegodo użytku po dniu 1 lipca 2012 roku Stadion musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości 1600 Ev (lx), przy równomiernościach E min./E max. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer. Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry, w tym narożniki, oraz pas 4 metrów od linii bocznych i końcowych boiska.

Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów światła pomiędzy 1 stycznia a 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się Sezon Licencyjny i dostarczenia mapy natężenia światła. Pomiary powinny być wykonane dla kamer nr 1, 7, 8, 9, 13, 14, 19 plan kamerowy zgodny z Podręcznikiem zweryfikowanej przez podmiot wskazany przez Ekstraklasę S.A. (w formacie według Załącznika I do Podręcznika Licencyjnego PZPN).

Dokonane pomiary dla instalacji oświetleniowej oddanej do użytku przed 1 stycznia 2009 ważne są przez okres 1 roku, a dla instalacji oświetleniowej oddanej do użytku po 1 stycznia 2009 ważne są przez okres 2 lat.

Kiedy ruszy modernizacja stadionu w Nowym Sączu?

Szatnie dla drużyn

Stadion musi być wyposażony w jedną szatnię dla każdego z zespołów (drużyny gospodarzy i gości).
W każdej szatni muszą się znajdować:
a) miejsca do siedzenia dla minimum 25 osób;
b) wieszaki lub szafki na odzież dla minimum 25 osób;
c) minimum 5 pryszniców;
d) minimum 2 toalety (z sedesami); (min. 3 w meczach UEFA);
e) minimum 1 stół do masażu;
f) minimum1 lodówka;
g) minimum 1 tablica do prezentacji taktyki.

System monitoringu wizyjnego

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia systemu monitoringu wizyjnego, zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz właściwymi przepisami PZPN i Ekstraklasy S.A. znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska dowodzenia.

Parking

Dla drużyn sędziów, delegata meczowego, obserwatora, antydopingowego zespołu kontrolnego oraz autoryzowanych VIP-ów klubu drużyny gości muszą być wyznaczone miejsca parkingowe. Preferowanym rozwiązaniem jest rozmieszczenie takich miejsc parkingowych wewnątrz lub w pobliżu stadionu w bezpośrednim sąsiedztwie szatni; parkingi te muszą być odizolowane od publiczności. Zawodnicy i działacze muszą mieć możliwość wysiadania z samochodów lub autokarów i wchodzenia bezpośrednio do szatni bez kontaktu z publicznością.

Publiczny dostęp i wyjścia ze stadionu

Stadion musi być otoczony ogrodzeniem usytuowanym w odpowiedniej odległości od stadionu (zewnętrzne ogrodzenie stadionu). Przy takim zewnętrznym ogrodzeniu powinny być dokonywane pierwsze kontrole ochrony i – w razie konieczności – przeglądania odzieży i bagażu. W takim przypadku druga kontrola powinna być dokonywana przy wejściu na stadion (wewnętrzne ogrodzenie). Między zewnętrznym ogrodzeniem a ogrodzeniem wewnętrznym stadionu powinna istnieć wystarczająca przestrzeń, aby umożliwić swobodny ruch widzów bez groźby stratowania.

Trybuna prasowa

Stadion musi być wyposażony w co najmniej 30 indywidualnych miejsc dla przedstawicieli mediów. Trybuna prasowa co do zasady musi znajdować się w centralnym miejscu głównej trybuny stadionu, w której mieszczą się szatnie zawodników i pomieszczenia dla przedstawicieli mediów. Trybuna prasowa musi znajdować się w miejscu z możliwie najlepszą widocznością boiska.

Trybuna prasowa musi umożliwiać łatwy dostęp do innych pomieszczeń dla przedstawicieli mediów, takich jak toaleta, pomieszczenie robocze dla dziennikarzy i sala do konferencji prasowych. Trybuna prasowa musi być wyposażona dodatkowo w zabezpieczony hasłem bezprzewodowy dostęp do Internetu o prędkości minimalnej 50 MB/s. Stanowiska pracy dziennikarzy muszą zawierać pulpity ułatwiające m.in. ustawienie komputera. Pulpity muszą być wyposażone w źródła zasilania (minimum jedno gniazdo elektryczne).

Zobacz także: Tak wygląda stadion w Mielcu [zdjęcia]