Nowoczesna instalacja odpylania i odsiarczania spalin oraz system sterowania procesem spalania kosztowały firmę prawie 11 mln zł. W ramach realizacji zadania zastosowano specjalne substancje pochłaniające oraz filtry workowe.

Podnieśliśmy również sprawność kotłów, co pozwoliło zmniejszyć ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla i osiągnąć poziom emisji tlenków azotu poniżej dopuszczalnych norm – podkreśla Janusz Kantor, dyrektor oddziału w Sosnowcu.


Inwestycja była konieczna, ponieważ zakład musiał dostosować stosowane rozwiązania do wymogów unijnych – europejskiej dyrektywy dotyczącej emisji przemysłowych (IED). W efekcie emisja pyłu zawieszonego do atmosfery zmniejszyła się o ponad 50 ton/rok, dwutlenku siarki o prawie 300 ton/rok, a tlenków azotu o blisko 30 ton/rok.

Aktualnie w dawnej hucie trwa rozruch dwóch nowo wybudowanych chłodni wentylatorowych, które mają zapewnić powtarzalne warunki chłodzenia i usprawnić działanie poszczególnych urządzeń. Równolegle toczą się prace nad modernizacją centralnej stacji sprężarek, która umożliwić ma bezobsługową pracę instalacji oraz nieprzerwane działanie układu także w sytuacjach awaryjnych.

Jednocześnie ArcelorMittal Poland planuje rozpoczęcie realizacji wartej 120 mln zł inwestycji. Modernizacja walcowni walcówki, która umożliwi uzyskanie produktów lepszej jakości, poprawi niezawodność linii i zwiększy prędkość walcowania (do 100 m/sek.), a co za tym idzie – moc produkcyjną zakładu (z 700 tys. do 800 tys. ton w skali roku), rozpocznie się jesienią.

Przeczytaj także: Na terenie zakładu ArcelorMittal powstanie stacja zmiękczania wody