Partnerzy portalu

Gdyński Port Zewnętrzny powstanie w formule PPP

Opublikowano: 31-10-2019 Źródło: ZMPG

Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (MIiR) wyłonili doradcę transakcyjnego, który będzie świadczyć usługi consultingowe związane z projektem budowy Portu Zewnętrznego. Zajmie się on m.in. zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi, prawnymi oraz technicznymi.


Wizualizacja Portu Zewnętrznego w Gdyni. Źródło: ZMPG Wizualizacja Portu Zewnętrznego w Gdyni. Źródło: ZMPG
  • Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia zostanie wybudowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
  • PPP jest jednym z instrumentów finansowania inwestycji pobudzających gospodarkę
  • Planowany obiekt zwiększy powierzchnię portu o 151 ha, a zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU

Za najkorzystniejszą uznano ofertę trzech występujących wspólnie wykonawców. To spółki Ernst & Young sp. z o.o., Domański Zakrzewski Palinka sp. k. oraz - WYG International sp. z o.o.

Formuła PPP pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych. Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów „polityką w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” ZMPG zamierza zrealizować strategiczną z punktu widzenia dalszego rozwoju inwestycję zwiększającą potencjał przeładunkowy portu oraz pozycję konkurencyjną w regionie Morza Bałtyckiego w tej formule – czytamy w komunikacie.

Wizja gdyńskiego Portu Zewnętrznego. Źródło: ZMPG Wizja gdyńskiego Portu Zewnętrznego. Źródło: ZMPG


Według Portu Gdynia, aby osiągnąć cel 25% inwestycji w PKB (zapisanym w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), potrzebne są różne źródła i sposoby finansowania polskiej gospodarki. Formuła PPP jest jednym z takich instrumentów.

Przypomnijmy, że 9 sierpnia br. Sejm przyjął specustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Wprowadza ona szereg ułatwień usprawniających realizację projektów rozbudowy portów morskich. Według oszacowań MIiR czas przygotowania inwestycji zostanie skrócony z 7 do 3–4 lat.

Gdyński Port Zewnętrzny powstanie na sztucznym lądzie, w oparciu o istniejące nabrzeża: Śląskie i Szwedzkie, wychodząc ponad obecny falochron ochronny. Zwiększy on powierzchnię portu o 151 ha, a zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

Przeczytaj także: Obwodnica metropolii trójmiejskiej powstanie w formule PPP

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia