• W Polsce termomodernizacji wymaga około 40% budynków wielorodzinnych
  • Na pomoc będą mogły liczyć także inwestycje z zakresu OZE

Premie będą przyznawane na prowadzenie robót termomodernizacyjnych, natomiast w przypadku bloków z wielkiej płyty obejmą też połączenia między warstwą fakturową a konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych – za pomocą metalowych kotew. Wartość takich premii wyniesie 50% kosztów zakupu i montażu kotew. Chodzi o to, że nowe ocieplenie jest dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej, a montaż kotew zwiększy bezpieczeństwo użytkowania budynków. Proces ocieplania budynku, który jest wspierany z pieniędzy publicznych, może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dlatego połączenie wsparcia na termomodernizację ze wsparciem na montaż kotew przełoży się na efektywne prowadzenie robót budowlanych – mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.


W tzw. wielkiej płycie mieszka około 12 mln Polaków. Jak szacuje resort rozwoju, do 2029 r. wzmocnionych w opisywany sposób zostanie około 2 tys. takich budynków w całym kraju.

Kolejną nowością jest np. to, że o podwyższoną premię termomodernizacyjną może ubiegać się inwestor, który zdecydował się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (np. paneli fotowoltaicznych). Zmiana polega na podniesieniu premii z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia.

Obecnie o wsparcie termomodernizacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. W znowelizowanej ustawie zapisano też 50% premie remontowe dla gmin w przypadku remontów budynków, w których znajdują się lokale komunalne (dla zabytkowych obiektów premia wyniesie 60%).

Bardzo duża liczba budynków wielorodzinnych, około 40%, wymaga termomodernizacji. Inną ważną kwestią jest powietrze, którym oddychamy. Zmiany pozwolą na zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania. Będziemy premiować inwestycje, które prowadzą do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków – dodaje minister Emilewicz.

Przeczytaj także: Wypadki w budownictwie – jak ich uniknąć?